BEING PART OF YOUR SOLUTION

Albamedia SH.P.K është e specializuar në distribucionin e produkteve të fushës të IT.

E themeluar në vitin 2004, kompania është rritur vit mbas viti duke zgjeruar portofolin e produkteve dhe bashkpunimin me partner të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e IT dhe shërbimeve të lidhura me to.

Eksperienca disa vjecare në këtë sektor i ka dhënë mundësi kompanisë të akumuloj një nivel të lartë ekspertize e cila e ndihmon për ti ofruar klientëve të saj zgjidhjet më të mira për produktet dhe shërbimet e IT.

Nën sloganin “ Pjesë e zgjidhjes tuaj” ( Being part of your solution ) stafi i Albamedia SH.P.K në cdo hallkë të tij, që nga departamenti i blerjes, shitjes, maketingut, logjistikës, financës dhe deri te menaxhimi i kompanisë është fokusuar dhe punon për ti ofruar klientëve të saj një portofol të gjerë me produkte dhe shërbime të besueshme dhe konkuruese, të orientuara sipas kërkesave të tregut.

MISIONI

Ti ofrojmë klientëve tanë produkte dhe shërbime të qëndrueshme, kompetitive dhe të një cilësie të besueshme. Të ndërtojmë një marrëdhënie besimi reciprok dhe të ngushtë me klientët dhe partnerët që do jetë ADN-ja e kulturës të kompanisë dhe që do i shërbejë rritjes të mëtejshme të biznesit. Të përdorim me eficencë sistemet më të avancuara dhe moderne të distribucionit duke i dhënë klientëve tanë fleksibilitet dhe eficencë të lartë në procesin e blerjes dhe komunikimit me Albamedia. Të jetë një biznes që udhëhiqet nga njerëzit dhe në funksion të njerzve. Puna për dhe me njeri-tjetrin është një kompo- nent i rëndvsishëm i komoanisë i cili duhet të na paraprij në aktivitetin e përditshëm. Përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve profesionale të punonjësve tanë si një garanci për një vazhdimësi cilësore të aktivitetit të kompanisë.

VIZIONI

Të bëhemi një kompani lider në fushën e distribucionit të produkteve dhe shërbimeve të IT, duke përdorur një sistem të avancuar dhe modern të komunikimit, shitjes, implementimit dhe shpërndarjes të këtyre produkteve dhe shërbimeve te klientët.

ALBAMEDIA

Katalogu 2019-2020

× Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!