Çfarë është Shërbimi i Menaxhuar i Printimit ?

Përkufizimi i këtij shërbimi është i gjerë por thelbi është i thjeshtë: Marrja nën kontroll e printimeve tuaja, është një zgjidhje që ju ndihmon të kurseni para dhe të rritni produktivitetin. Printimi i menaxhuar gjithashtu ju ndihmon të përmirësoni ndikimin në mjedis dhe sigurinë e dokumenteve. Me “Menaxhim Printimi” nënkuptojmë koston gjithsej të menaxhimit dhe optimizimit të printimeve tuaja, prodhimtarisë dhe personave e sektoreve që mirëmbajne këto pajisje.

Në këtë shërbim përfshihen:

 1. Menaxhimi i printerave te zyrës, printerave multifunksionalë, fotokopjeve, skanerave, fakseve dhe printerave me volum të lartë pune.
 2. Asistenca teknike, mirembajtja, kërkesat për zëvendësim apo zhvendosje te pajisjeve.
 3. Toneri, boja, dhe pjesët e tjera të konsumit.

Çfarë bën Shërbimi i Menaxhuar i Printimit ?

 1. Bën një vlerësim të plotë dhe të avancuar të infrastrukturës tuaj aktuale të printimit.
 2. Monitoron, optimizon dhe menaxhon te gjithë proçesin tuaj të printimit nga fillimi deri në fund.
 3. Jep një orientim për të zvogëluar numrin dhe llojet e pajisjeve të printimit duke përmbushur nevojat e sakta të biznesit tuaj.
 4. Identifikon në mënyrë të vazhdueshme dhe zgjidh problemet e mundshme të printimit duke siguruar furnizimet para se të ndikohet performanca e punonjësve.
 5. Zvogëlon ndikimin në mjedis duke kontrolluar shtypjen e letrës, duke konsumuar më pak energji, duke prodhuar më pak gazra serrë dhe duke ricikluar mbetjet.
 6. I mundëson punonjësve në lëvizje qasje të lehtë dhe të sigurtë ne printim/skanim.
 7. Monitoron vazhdimisht mjedisin tuaj të printimit dhe aplikon përmirësime të vazhdueshme të proçesit për t’ju kursyer kohë dhe para.
 8. I shndërron proçeset e ngadalshme të printimit në një eksperiencë të thjeshte dhe të automatizuar.

Çfarë ofrojmë ne më shumë ?

 1. Ne ofrojmë seritë më të reja dhe me parametra më të larta të printerave dhe multifunksionaleve Brother për zyrat tuaja.
 2. Gjithçka është e përfshirë në “çmimin për faqe” që nënkupton pjesët e konsumit, pjesët e këmbimit, shërbimet e servisit dhe mirëmbajtjen.
 3. Mundësojme një pikë të vetme kontakti për të gjitha nevojat tuaja duke përfshirë faturimin dhe mirëmbajtjen e flotës tuaj.
 4. Çdo makinë është në gjendje të nxjerrë raporte të detajuara dhe është e pajisur me një seri konfigurimesh të avancuara.
 5. Ne mund të menaxhojëme me sukses infrastrukturën tuaj të printimit ndërkohë që ju mund të përqendroheni në prioritetet kryesore te biznesit.
× Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!