KABLLO

KABLLO

Kabllo nga Cablexpert për jetgjatësi dhe kualitet, si dhe nga Omega e Patinet të përshtatshme për çdo buxhet. Kabllo për pajisje mobile, që përfshijnë të gjitha ver­sionet e kabllove për celularë dhe tablet. Të cilat ofro­jnë qëndrueshmëri, fleksibilitet, izolim nga intefer­encat, përbërë nga materiale dhe pëlhura të endura për të parandaluar dëmtimet fizike. Kabllo për kompjuter, që përfshijnë standarte të ndryshme: USB, Fire Wire, Ethernet, HUB, marka cilesore dhe të garantuara për funksionalitet supe­rior dhe kualitet. Kabllo Audio dhe Video për çdo paisje elektronike, për shtëpi ose biznes, duke ofruar në çdo rast cilesi profesionale. Gjatësi të ndryshme që përshtaten sip­as nevojës dhe përdorimit. Priza dhe zgjatues Elektrik, me mbrojtje ndaj rry­mave të larta dhe me çelësa sigurie.

KABLLO MOBILE

KABLLO ELEKTRIKE

KABLLO AUDIO

KABLLO PC

ADAPTOR

KABLLO RRJETI

KABLLO VIDEO

× Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!