PRINTIM & SHUMEFISHIM CD/DVD

Printime Mbi Media, duke mundesuar personalizimin e CD,DVD, USB dhe duke I dhene nje pamje profesionale dhe me cilsi fotografike materialeve tuaja. Shumfishime dhe duplikime te materialeve tuaja te cdo kapaciteti apo formati.

100-300 cp Printim & Dublikim CD ne kapak slim

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim CD logo-text - 76 leke
 • Printim CD 1/2 e sip -81 leke
 • Printim CD fullface -86 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

CD-R printable / Kapak CD / Dublikim CD / Printim CD

301-1000 cp Printim & Dublikim CD ne kapak slim

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim CD logo-text - 69 leke
 • Printim CD 1/2 e sip -74 leke
 • Printim CD fullface -79 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

CD-R printable / Kapak CD / Dublikim CD / Printim CD

1000 + cp Printim & Dublikim CD ne kapak slim

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim CD logo-text - 61 leke
 • Printim CD 1/2 e sip -66 leke
 • Printim CD fullface -71 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

CD-R printable / Kapak CD / Dublikim CD Printim CD

100-300 cope Printim & Dublikim CD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 84.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -89.5 leke
 • Printim DVD fullface -94.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

301-1000 cope Printim & Dublikim CD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 77.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -82.5 leke
 • Printim DVD fullface -87.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

+1000 cope Printim & Dublikim CD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 69.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -74.5 leke
 • Printim DVD fullface -79.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

100-300 cp Printim & Dublikim DVD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 84.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -89.5 leke
 • Printim DVD fullface -94.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

301-1000 cp Printim & Dublikim DVD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 77.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -82.5 leke
 • Printim DVD fullface -87.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

1000 + cp Printim & Dublikim DVD ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim DVD logo-text - 69.5 leke
 • Printim DVD 1/2 e sip -74.5 leke
 • Printim DVD fullface -79.5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R printable / Kapak DVD / Dublikim DVD / Printim DVD

100-300 cp Printim & Dublikim Blu-Ray ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim BD-R logo-text - 226 leke
 • Printim BD-R 1/2 e sip -231 leke
 • Printim BD-R fullface -236 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

BD-R 25GB printable / Kapak Blu Ray / Dublikim Blu Ray / Printim BD

301-1000 cp Printim & Dublikim Blu-Ray ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim BD-R logo-text - 201 leke
 • Printim BD-R 1/2 e sip -206 leke
 • Printim BD-R fullface -211 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

BD-R 25GB printable / Kapak Blu Ray / Dublikim Blu Ray / Printim BD

1000 + cp Printim & Dublikim Blu-Ray ne kapak

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim BD-R logo-text - 176 leke
 • Printim BD-R 1/2 e sip -181 leke
 • Printim BD-R fullface -186 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

BD-R 25GB printable / Kapak Blu Ray / Dublikim Blu Ray Printim BD

Printim Text/Logo

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim Text/Logo 100-300 cope - 25 leke
 • Printim Text/Logo 301-1000 cope - 20 leke
 • Printim Text/Logo +1000 cope - 15 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

Printim ne disk

Printim 1/2 e siperfaqes

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim 1/2 e sip. 50 cope - 20 leke
 • Printim 1/2 e sip. 100cope - 25 leke
 • Printim 1/2 e sip. 200 cope - 30 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

Printim ne disk

Printim fullface

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Printim fullface 50 cope - 15 leke
 • Printim fullface 100cope - 20 leke
 • Printim fullface 200 cope - 25 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

Printim ne disk

Dublikim ne CD-R /DVD-R

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Dublikim CD 100-300 cope - 10 leke
 • Dublikim CD 301-1000 cope - 8 leke
 • Dublikim CD +1000 cope - 5 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

CD-R Printable / Dublikim

Dublikim ne DVD+R Dual Layer

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Dublikim DVD 100-300 cope - 15 leke
 • Dublikim DVD 301-1000 cope - 13 leke
 • Dublikim DVD +1000 cope - 10 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R Printable / Dublikim

Dublikim ne Blu Ray

Cmimet ne baze te siperfaqes se CD-se:

 • Dublikim BD-R 100-300 cope - 80 leke
 • Dublikim BD-R 301-1000 cope - 60 leke
 • Dublikim BD-R +1000 cope - 40 leke

Ne cmimet e mesiperme perfshihen:

DVD-R Printable / Dublikim

× Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!